wz
http://www.example.com
obec Kámen u města Děčína
malebná vesnička Českého Švýcarska

Obci Kámen byl dne 12.května 2016 udělen podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v souladu s § 29 odst.3) zákona č.90/1995 Sb. obecní znak a vlajka. Slavnostního udělení se zúčastnil starosta s místostarostkou v Poslanecké sněmovně v Praze, kde jim ho osobně předal předseda poslanecké sněmovny pan Hamáček.

Výsledná podoba znaku a vlajky vznikla na základě získaných historických pramenů a vypracoval ji heraldik pan Stanislav Kasík z Roudnice nad Labem.

Modro-zlatě polcený štít. Vpravo pohanská koruna nad kamenem, obojí zlaté. Vlevo vztyčená borová větev se čtyřmi svazky jehlic a vlevo dole se svěšenou šiškou, vše přirozené barvy. Modro-zlaté polcení štítu opakuje tinktury základního rodového erbu Thun- Hohensteinů, s nimiž jsou spojeny poznatelné počátky obce. Modré pole s pohanskou korunou a kamenem je heraldickými prostředky vyjádřeno historické jméno „Heidenstein“, „Heiden“-pohanský, „stein“-kámen. Borovicová větev symbolizuje zdejší lesy. Vlajka opakuje podobu znaku, obdélníkový tvar.

Vítejte na našich internetových stránkách !

 

 

OBEC

Kámen leží cca 6 km od Děčína a hlavní osou obce je silnice III. třídy 258 57, která se napojuje směrem přes Ludvíkovice na mezinárodní silniční síť I/13. Obec leží v nadmořské výšce v rozmezí od 335 do 360 m.n.m. Aktuální počet obyvatel k 1.3.2017 je 242.

SLUŽBY

Obec má svůj obecní úřad sídlící v malém domku vedle kulturního domu se společenským sálem vybavený kuchyní. V budově obecního úřadu je 2x měsíčně otevřena místní knihovna. Před obecním úřadem je nově vybudované hřiště s umělou trávou. Přijďte se přesvědčit.