Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
http://www.example.com
obec Kámen u města Děčína
malebná vesnička Českého Švýcarska

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska

01.08.2023

ČEZ_1-odstavka_elektriny_10.08.2023

ČEZ_2-odstavka_elektriny_21.08.2023

28.06.2023

Rozpočtové opatření "Obce Kámen" č.3

Závěrečný účet "Obce Kámen" za rok 2022

Audit "Obce Kámen" za rok 2022

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU "Obce Kámen" FIN 2-12 M

16.06.2023

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen

dne 27.06.2023, v úterý od 18:00 hodin

06.06.2023

Ústecký kraj:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na obdobi 2024-2026

Závěrečný účet za rok 2022

22.05.2023

Obec Kámen:

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Závěrečný účet za rok 2022

Audit za rok 2022

Fin212M_2022-12


09.05.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce

30.04.2023

DSOČŠ - Přehled zveřejněných dokumentů

DSOČŠ - Rozpočtové opatření č.1/2023

25.04.2023

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

20.04.2023

Schválené Rozpočtové opatření R 01/23

05.04.2023

Rozpočtové opatření "Obce Kámen" č.2

24.03.2023

Zasedání Zastupitelstva obce Kámen 04.04.2023

02.03.2023

Zasedání Zastupitelstva obce Kámen 14.03.2023

16.02.2023

Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu_příloha

25.01.2023

SPÚ - Zahájení aktualizace BPEJ

SPÚ - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Kámen

05.01.2023

Prodloužení úředních hodin

02.01.2023

Schválené rozpočtové opatření obce Kámen č.5

Schválený rozpis rozpočtu 2023 obce Kámen - podrobný

Schválený rozpis rozpočtu 2023 obce Kámen - seskupený

Oznámení

23.12.2022

VOLBA PREZIDENTA ČR -místo volební místnosti

20.12.2022

Pozvánka na "Zasedání Zastupitelstva obce Kámen" 29.12.2022

dne 29.12.2022


10.12.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kámen - 20.12.2022

Ústecký kraj - Podpora projektu 

„Oprava márnice na hřbitově v obci Kámen“


25.11.2022

VOLBA PREZIDENTA ČR - sídlo volebního okrsku

23.11.2022

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

16.11.2022

Obec Kámen - Rozpočtové opatření 4/2022

Obec Kámen - Návrh rozpočtu na rok 2023

14.11.2022

Dobrovolný svazek obcí Českého Švýcarska

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU FIN 2-12 M

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Oznámení - zveřejněné dokumenty

04.11.2022

Zasedání Zastupitelstva obce Kámen - 15.11.2022 

11.10.2022

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kámen - 19.10.2022

25.09.2022

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností  - 22.10.2022

21.08.2022

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 30.08.2022

Schválené rozpočtové opatření 03/2022 obce Kámen

09.08.2022

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 19.08.2022, pátek od 18,00 hodin

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022

22.06.2022

Volby - počet členů okrskové komise

Volby - počet členů zastupitelstva_počet podpisů na peticích

26.05.2022

Obec Kámen:

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2021

V Ý K A Z  P R O  H O D N O C E N Í  P L N Ě N Í  R O Z P O Č T U 122021

Závěrečný účet za rok 2021

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

OSLAVA DNE DĚTÍ

OČKOVÁNÍ PSŮ

23.05.2022

Oznámení o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 

DSO Českého Švýcarska:

Přehled_zveřejněných_dokumentů 2022

V Ý K A Z  P R O  H O D N O C E N Í  P L N Ě N Í  R O Z P O Č T U 122021

Inventarizační zpráva 2021

R O Z V A H A 122021

V Ý K A Z  Z I S K U  A  Z T R Á T Y  122021

P Ř Í L O H A 122021

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ  - rok 2021

Návrh závěrečného účtu DSO Českého Švýcarska za rok 2021 

16.05.2022

Pozvánka na "Zasedání zastupitelstva obce Kámen" 

dne 25.05.2022

19.04.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 obce Kámen

16.03.2022

Z Á  P   I  S  žáků do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022/2023 - Ludvíkovice

09.03.2022

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 

25.02.2022

Pozvánka na zasedání ZO - 8.3.2022

01.02.2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Národní plán povodí Labe

31.12.2021

Dobrovolný svazek obcí Českého Švýcarska:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 -2022 –sejmuto k 31.12.2021

15.12.2021

DSO Českého Švýcarska - Přehled vyvěšení dokumentů - 2021

- DSO Českého Švýcarska - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

- DSO Českého Švýcarska - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

DSO Českého Švýcarska - Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022

- DSO Českého Švýcarska - Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022

- DSO Českého Švýcarska - Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

- DSO Českého Švýcarska - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

DSO Českého Švýcarska - Schválený rozpis rozpočtu roku 20022 

DSO Českého Švýcarska - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

DSO Českého Švýcarska - Střednědobý výhled rozpočtu

- Obec Kámen - Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 

Obec Kámen - Obecně závazná vyhláška - poplatek za ukládání komunálního odpadu

- Obec Kámen - Vnitřní směrnice k DPH

- Obec Kámen - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

- Obec Kámen - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

- Oznámení - dokumenty zveřejněné na www obce Kámen

14.12.2021

Dobrovolný svazek obcí Českého Švýcarska

- Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

- Střednědobý výhled rozpočtu, Období 2022 - 2027

- Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů

06.12.2021

Pozvánka na zasedání členů SoCS 

03.12.2021

Pozvánka na zasedání OZ 14.12.2021

02.12.2021

Pozvánka na zasedání členů Svazku obcí Českého Švýcarska - 14.12.2021

01.12.2021

SPÚ - pozemkové úpravy v k.ú. Kámen

26.11.2021

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022

16.11.2021

Návrh rozpočtu obce Kámen na rok 2022

15.11.2021

Pozvánka na zasedání  členů Svazku obcí Českého Švýcarska - 22.11.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021

29.10.2021

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen - 9.11.2021

12.10.2021

DSO Českého Švýcarska

Přehled zveřejněných dokumentů

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021

Návrh závěrečného účtu DSO Českého Švýcarska za rok 2020

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpis rozpočtu roku 2021

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2020

11.10.2021

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen

09.09.2021

Schválené "Rozpočtové opatření č.4/2021"

Oznámení o uložení dokumentů v listinné podobě

30.08.2021

Oprava dešťové kanalizace – silnice III/25857 – průtah obcí Kámen - veřejná vyhláška

27.08.2021

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen

24.08.2021

STANOVENÍ POČTU A SÍDEL VOLEBNÍCH OKRSKŮ PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky

06.08.2021

Obecně závazná vyhláška obce Kámen č.1/2021

05.08.2021

Rozpočtové opatření obce Kámen č.3

26.07.2021

Zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 05.08.2021

09.07.2021

Pozvánka - DSOČŠ

08.07.2021

Oznámeni - SÚS - dešťová kanalizace

15.06.2021

Závěrečný účet obce Kámen 2020

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ obce Kámen za rok 2020

Rozpočtové opatření č. 2/2021

05.06.2021

Pozvánka na zasedání "Zastupitelstva" - 151.06.2021

12.05.2021

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KÁMEN V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Příloha

19.04.2021

Pozvánka na zasedání členů Svazku obcí Českého Švýcarska - 28.4.2021

12.04.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Kámen

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

obce Kámen za rok 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Kámen

18.03.2021

Zápis do 1.tříd - Ludvíkovice

17.03.2021

Rozpočtové opatřeníí obce Kámen č.1/2021

Záměr o prodeji vodního díla

07.03.2021

Pozvánka na "Zasedání Zastupitelstva obce Kámen

dne 16.03.2021, v úterý od 18,00 hodin"

02.03.2021

Veřejná vyhláška - splašková kanalizace obce Kámen 

02.02.2021

Zasedání členů Svazku obcí Českého Švýcarska

28.01.2021

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ -  o prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Obec Kámen - splašková kanalizace“

19.01.2021

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

P r o n á j e m  b y t ů

20.12.2020

Rozpočtové opatření č.4

19.12.2020

Schválený rozpočet obce Kámen na rok 2021

09.12.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18.12.2020

25.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

06.11.2020

Hřbitovní řád

05.11.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

23.10.2020

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kámen - 4.11.2020

28.09.2020

Svoz nebezpečného a objemného odpadu - 24.10.2020

07.09.2020

Územní plán – Bynovec

05.08.2020

Rozpočtové opatření č.2/2020

Oznámení

28.07.2020

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK – aktualizace

24.07.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva  - 04.08.2020

15.05.2020

Kalkulace cen vodného a stočného za rok 2019 

23.04.2020

Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2020

20.04.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - LESY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Janov

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Ludvíkovice

Návrh závěrečného účtu DSO Českého Švýcarska za rok 2019

OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů DSO České Švýcarsko

09.04.2020

Veřejná vyhláška FÚ - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí

30.03.2020

Změna obvyklého systému zápisu dětí do 1. tříd základních škol

21.03.2020

Záměr o pronájmu bytů

18.03.2020

Odloženi termínu zápisu do ZŠ

15.03.2020

Zápis do ZŠ Ludvíkovice

04.03.2020

Obec Kámen - RO č.1/2020

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kámen v roce 2019

20.02.2020

Zasedání Zastupitelstva obce Kámen - 03.03.2020

11.02.2020

Návrh závěrečného účtu obce Kámen 2019

04.12.2019

Schválený rozpočet obce na rok 2020 

Rozpočtové opatření č.5

Obecně závazná vyhláška obce Kámen č. 1/2019 

Oznámení o zveřejnění dokumentů

23.01.2020

Dobrovolný svazek obcí Českého Švýcarska - RO č.1/2020

23.11.2019

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

22.11.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 03.12.2019

21.11.2019

Veřejná vyhláška - rušení zákazu odběru povrchových vod

14.11.2019

Návrh rozpočtu obce Kámen na rok 2020

Rozpočtové opatření  042019

04.11.2019

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 DSO

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 21.11.2019

01.11.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 13.11.2019
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 12.11.2019
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 20.11.2019

08.10.2019

Uzavírka silnice

Vyhláška   Mapa

Změna rozpisu č.2 - Dobrovolný svazek obcí Českého Švýcarska,

OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů DSO České Švýcarsko.

25.09.2019

Pozvánka na zasedání členů Svazku obcí Českého Švýcarska - 10.10.2019

24.08.2019

Rozpočtové opatření 3/2019

10.08.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 23.08.2019

06.08.2019

Vyhláška - komunikace - úprava provozu

Aktualizace Zagreb v roce 2019

02.08.2019

Vyhláška - nedostatek vody

30.07.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO České Švýcarsko

01.06.2019

Rozpočtové opatření č.2_2019

Oznámení v souladu se zákonem 250/2000Sb.

20.05.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 31.05.2019 

30.04.2019

SČVK - vyúčtování za rok 2018  

26.04.2019

Finanční úřad - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019  

12.04.2019

Veřejná vyhláška Huntířov

05.04.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ

14.04.2019

Záměr pronájmu obecních bytů

20.03.2019

OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů DSO České Švýcarsko

25.03.2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - VOLEBNÍ KOMISE

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - VOLEBNÍ OKRSEK

13.03.2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kámen 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO

Schválený závěrečný účet obce Kámen 2018

Rozpočtové opatření obce Kámen č.1/2019

11.03.2019

OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů DSO České Švýcarsko

01.03.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 12.3.2019

19.02.2019

Návrh závěrečného účtu obce Kámen 2018

04.02.2019

Pozvánka na zasedání členů Svazku obcí Českého Švýcarska - 12.2.2019

15.01.2019

Splašková kanalizace - stavební povolení

27.12.2018

Svoz vytříděných složek komunálního odpadu v roce 2019

Svoz tříděného odpadu v roce 2019

21.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2019

Rozpočtové opatření č.4/2018

19.12.2018

Schválený rozpočet 2018 Svazku obcí Českého Švýcarska

10.12.2018

Veřejná vyhláška AOPKCR

05.12.2018

Splašková kanalizace Kámen:  veřejná vyhláška        situační plán

04.12.2018

Návrh rozpočtu roku 2019 - obec Kámen

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele - rok 2019 - obec Kámen

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 21.12.2018

24.11.2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

15.11.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO ČESKÉ ŠVÝCARSKO

20.10.2018

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kámen

07.10.2018

Výsledky voleb

05.10.2018

Rozpočtové opatření č.3/2018

25.09.2018

Rozpočtové opatření 4 Svazku obcí Českého Švýcarska

24.09.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 04.10.2018

11.09.2018

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 21-115/2018 - Obec Kámen - splašková kanalizace

28.08.2018

Rozpočtové opatření 3 Svazku obcí Českého Švýcarska

27.08.2018

OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů DSO České Švýcarsko

20.08.2018

Jetřichovice - veřejná vyhláška - úprava provozu na pozemních komunikacích

18.08.2018

Nařízení statutárního města Děčín č.4 / 2018 - vstup do lesa

17.08.2018

Volby 2018 - stanovení počtu členů volební komise

Volby 2018 - stanovení počtu volebních okrsků

07.08.2018

Splašková kanalizace - oznámení zahájení územního řízení

01.08.2018

SOČŠ - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu 2017 v elektronické podobě

26.06.2018

Pozvánka na zasedání OZ ( 9.7.2018)

25.06.2018

Volby 2018 - stanovení počtu členů zastupitelstva

20.06.2018

SOČŠ - Závěrečný účet za rok 2017

12.06.2018

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

17.05.2018

Schválený závěrečný účet obce Kámen za rok 2017

SčVK - vyúčtování za rok 2017

Nařízení veterinární správy - mor včelího plodu

Finanční úřad - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2018

16.05.2018

Schválený závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2017

15.05.2018

Rozpočtové opatření č.2-2018 obce Kámen

 

12.05.2018

Rozpočtové opatření 2 Svazku obcí Českého Švýcarska

10.05.2018

SOČŠ - Rozpočtové opatření č.2 - 2018

08.05.2018

SOČŠ - Návrh závěrečného účtu za rok 2017

03.05.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 15.5.2018

25.04.2018

Pozvánka SOČŠ – 10.5.2018

18.04.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kámen

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  

05.04.2018

Záměr o pronájmu bytů

30.03.2018

Rozpočtové opatření 1 Svazku obcí Českého Švýcarska

19.03.2018

Pozvánka na zasedání SOČŠ - 28.3.2018

01.03.2018

Schválený střednědobý výhled obce Kámen na období 2019-2023

26.02.2018

Rozpočtové opatření č.1 na rok 2018 - SOČŠ

24.02.2018

Rozpočtové opatření obce Kámen č.1

22.02.2018

Nařízení Statutárního města Děčín č. 2/2018 a 3/2018

12.02.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 23.02.2018

30.01.2018

Návrh střednědobého plánu obce Kámen na období 2019 - 2023

21.12.2017

Rozpočet obce Kámen na rok 2018

Schválené rozpočtové opatření obce Kámen č.4/2017

Schválený rozpočet  2018-ZU

20.12.2017

Rozpočtové opatření  4/2017 - návrh

18.12.2017

Schválený rozpočet SOČŠ na rok 2018

16.12.2017

Volba prezidenta - oznámení

11.12.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 20.12.2017

30.11.2017

Zasedání Svazku obcí Českého Švýcarska

Oznámení - Návrh rozpočtu DSO České Švýcarsko na rok 2018

Návrh rozpočtu 2018

Rozpis návrhu rozpočtu 2018 

Návrh rozpočtu 2018-ZU

28.11.2017

Prezidentské volby 2018 - volební okrsek

Prezidentské volby - komise

14.11.2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

09.11.2017

Rozpočtové opatření č.3/2017

01.11.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

26.10.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 08.11.2017

14.09.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství


05.09.2017

Volby do Parlamentu ČR 2017 - stanovení počtu volebních okrsků

21.08.2017

Volby do Parlamentu ČR 2017 - stanovení počtu členů volební komise

17.08.2017

Rozpočtové opatření č.2/2017

03.08.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 16.08.2017

01.06.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017

16.05.2017

Návrh závěrečného účtu  DSO Českého Švýcarska za  rok 2016

10.05.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 24.05.2017

10.05.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2022 - Svazek obcí Českého Švýcarska

10.05.2017

Pozvánka na zasedání členů Svazku obcí Českého Švýcarska - 19.06.2017

02.05.2017

Veřejná vyhláška - oprava povrchu silnice Kámen - Bynovec

SčVK - vodné, stočné 2016

01.04.2017

Záměr o pronájmu bytů

14.03.2017

Pozvánka na zasedání členů Svazku obcí Českého Švýcarska - 29.03.2017

08.03.2017

Schválený závěrečný účet obce 2016

Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 2183 a p.p.č. 85

18.02.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7.03.2017

Návrh závěrečného účtu obce 2016

Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016

11.01.2017

Nařízení státní veterinární správy - aviární influenza

31.12.2016

Schválený rozpočet roku 2017

14.12.2016

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu DSO České Švýcarsko na rok 2017

Schválený rozpočet DSO České Švýcarsko na rok 2017

12.12.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 21.12.2016

29.11.2016

Návrh rozpočtu obce Kámen na rok 2017

24.11.2016

Pozvánka na zasedání SOČŠ

Návrh rozpočtu SOČŠ 2017

09.11.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání "Územního plánu" Huntířov

03.10.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13.10.2016

27.09.2016

Pozvánka - zasedání členů Svazku obcí Českého Švýcarka

24.09.2016

Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 190/2 ( 66 m2 )

14.09.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 23.09.2016

18.07.2016

Stanovení počtu členů volební komise do krajských zastupitelstev

21.06.2016

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce - 1.7.2016

09.06.2016

Výzva k předložení nabídky - Oprava komunikace na p.p.č, 1633

06.06.2016

Pozvánka - zasedání členů Svazku obcí Českého Švýcarka

16.05.2016

Záverečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2015

29.04.2016

Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2016

26.04.2016

Nařízení Veterinární správy-ukončení mimočídného opatření-mor včelího plodu

24.04.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 3.5.2016

14.04.2016

Závěrečný účet obce Kámen 2015

14.04.2016

Záměr o pronájmu bytů

24.03.2016

Oznámení o vydání územního plánu Bynovec

13.02.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 23.02.2016

09.02.2016

Oznámení vydání územního plánu Kámen

25.01.2016

Rozhodnutí o umístění stavby ppč. 1750/1 - nové kNN

10.01.2016

Zápis žáků do 1.třídy ZŠ - Ludvíkovice

16.12.2015

Nařízení veterinární správy

07.12.2015

OZNAMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU LUDVÍKOVICE

01.12.2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - DCKámen, ppč. 1750/1, nové kNN

25.11.2015

Rozpočet Svazku obcí Českého Švýcarska na rok 2016

16.11.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 25.11.2015

06.11.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

09.10.2015

Územní rozhodnutí - Novotný

10.09.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 24.09.2015

02.09.2015

Zahájení územního řízení a pozvánka k ústnímu jednání p.p.č. 2007

30.08.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Kámen na 08.09.2015

21.08.2015

Vyhlášení výběrového řízení B.j. 2 PB - VB Kámen čp. 82

07.08.2015

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

03.08.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Huntířov v uplynulém období

30.06.2015

Záměr obce Kámen na pronájem pozemků - 2020/2

25.06.2015

Rozpočtový výhled obce Kámen na období 2015-2019

22.06.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování "Územního plánu" Ludvíkovice v uplynulém období

15.06.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 24.6.2015

15.06.2015

Závěrečný účet kraje 2015

26.05.2014

Závěrečný účet obce za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kámen za rok 2014

30.04.2015

Veřejná vyhláška_zpřístupnění k nahlédnutí_daňové subjekty_daň z nemovitosti 2015

24.03.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1-2015 - komunální odpad

12.03.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce = 24.03.2015

04.02.2015

Pozvánka na zasedání Svazku obcí Českého Švýcarska - 17.3.2015 od 11:00 hod. v Luvíkovicích

02.02.2015

Úzení plán Kámen

Územní plán Bynovec

05.01.2015

Zápis do ZŠ Ludvíkovice

20.12.2014

Pozvánka na zasedání "Zastupitelstva" 30.12.2014

17.12.2014

Rozhodnutí o umístění stavby

02.12.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

20.11.2014

Pozvánka na zasedání členů Svazku obcí Českého Švýcarska - 10.12.2014

10.11.2014

Záměr obce Kámen - pronájem obecního majetku

27.10.2014

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce - 4.11.2014

Oznámení o "Sběru nebezpečného a objemného odpadu z domácností"´- 8.11.2014

11.10.2014

Výsledky voleb do "Zastupitelstva obce" Kámen

19.09.2014

Oznámení o konání voleb

Stanovení počtu členů volební komise

03.09.2014

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12.9.2014

16.07.2014

Volby do zastupitelstva obce - 2014

                - Oznámení o počtu členů Zastupitelstva obce Kámen

                - Oznámení o Registračním úřadu - pověřeném obecním ůřadu

                - Oznámení - stanovení počtu podpisu voličů na peticích

26.06-2014

Veřejná zakázka - stavební úpravy objektu č,p, 82

30.05.2014

Svolání zasedání zastupitelstva obce Kámen na 10.6.2014

22.05.2014

Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období

16.05.2014

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

30.04.2014

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

24.02.2014

Svolání zasedání zastupitelstva obce Kámen na 11.3.2014

18.12.2013

Schválený rozpočet na rok 2014   příjmy   výdaje

09.12.2013

Svolání zasedání zastupitelstva obce Kámen na 17.12.2013

27.11.2013

Rozpočet 2014  příjmy  výdaje

08.09.2013

Svolání zasedání zastupitelstva obce Kámen na 17.09.2013

04.06.2013

Svolání zasedání zastupitelstva na 18.6.2013

12.05.2013

Nařízení Statutárního města Děčína č.1/2013

12.05.2013

Očkování psů

07.04.2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

05.04.2013

Sběr nebezpečných a objemných odpadů  domácností

06.03.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

15.02.2013

Veřejná vyhláška - oznámení - Územní plán

12.12.2012

Oznámení o konání zasedání "Obecního zastupitelstva"

01.12.2012

Rozpočet na rok 2013

01.10.2012

Informace o zasedání zastupitelstva

30.05.2012

Závěrečný účet obce za rok 2011

17.05.2012

Záměr prodeje pozemků

05.04.2012 :

Návrh ropočtového opatření č. 1/2012 DSO Českého Švýcarska

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2011

10.3.2012 :

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska a rok 2011

05.03.2012

Výkaz pro plnění rozpočtu obce za rok 2011

28.02.2012

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

10.12.2011

Rozpočet na rok 2012

05.12.2011 :

Návrh rozpočtu na rok 2012 - výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 - příjmy

 

__________________________________________

Zasedání Zastupitelstva obce Kámen dne 08.03.2011

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje

Návrh zadání ÚP

ÚP Kámen - průzkumy a rozbory

Ortofotomapa s vyznačením řešeného území, M 1 : 10 000

Výkres záměrů a problémů

Digitální mapové podklady

Výkres limitů využití území

Výkres hodnot území

Detail vnitřního území obce

Foto obce

Širší vztahy, M 1 : 50 000